Maa-ainekset ja maansiirto

Soita ja tilaa (03) 38 38 207 tai pyydä tarjous / tee tilaus!

Tampereen Autokuljetus Oy on Tampereen seudulla merkittävä soran, hiekan, murskeen, sepelin ja muiden maa- ja kiviainesten tuottaja, myyjä ja kuljettaja. Meiltä saat kuorma-autot myös maanajoon. Myymme maa- ja kiviainekset aina paikalle toimitettuna.

Tiedätkö paljonko tarvitset?

Kokeile maa-aineslaskuria!

Kiviainekset käyttötarkoituksen mukaan

Talonrakennus

Seulottu hiekka 0–8 mm

Yleistäyttöihin kerrosvahvuus alle 300 mm

Välpätty sora 0–150 mm tai murske 0–90 mm

Täyttökohteet kerrosvahvuus yli 300 mm

Murske 0–32 mm tai 0–56 mm

Lisää rakenteen kantavuutta, tasaa alustaa esim. anturaa varten

Sepeli 8–16 mm

Kapillaarisen kosteuden katkaisuun maavaraisen laatan alle, salaojatäyttöihin

Sepeli 16–32 mm

Maasuodattimiin

Leikkihiekka

”Kakkuvarmaa” lasten hiekkalaatikoihin

Tie- ja piharakennus

Suodatinhiekka

Tarkoitus estää alus- ja päällysrakenteiden sekoittuminen

Jakava murske 0–56 mm tai 0—90 mm

Tie- ja piharakenteiden jakavat kerrokset

Kantavan kerroksen murske 0–20 mm, 0–32 mm tai 0–56 mm

Jakavan kerroksen päälle, lisää rakenteen kantavuutta ja tasaa alustaa pintakerrokselle esim. asfaltti tai kiveys

Sepeli 6–12 mm tai 8–16 mm

Pihateiden ja pihojen pintaan, rakennuksen seinän viereen

Kivituhka 0–3 mm tai 0–6 mm

Pihateiden ja pihojen pintaan, pihalaattojen asennukseen

Sepeli 3–8 mm

Talvella liukkauden estoon

Tampereen Autokuljetus Oy:n tuotteista rakennustuotedirektiivin edellyttämä CE-merkintä harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 13242 (Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset) mukaan on kalliomurskeilla KaM 0/16, 0/32, 0/56 ja 0/90 mm sekä kalliosepeleillä KaS 8/16 ja 16/32 mm. CE-merkintää edellytetään nimenomaan rakennustuotteilta, ei muissa käyttötarkoituksissa käytettäviltä maa- ja kiviaineksilta.