Vaihtolavat ja jätelavat

Soita ja tilaa (03) 38 38 200 tai pyydä tarjous vaihto- ja jätelavoista.

Vaihtolavapalvelut

Toimitamme jätelavoja esimerkiksi roskien ja romujen poisvientiin ja pihatalkoisiin puutarhajätettä ja risuja varten. Vaihtolavat valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Valittavana on useita kokovaihtoehtoja eri pituuksilla ja laitakorkeuksilla.

Jätelajit kannattaa pitää erillään, näin voit säästää jätemaksussa. Jätemaksun laskuttaa jätteen vastaanottaja erikseen. Jätteiden voimassaolevat vastaanottotaksat voi tarkistaa jätteen vastaanottajien www-sivuilta.

Jätelain mukaan vaarallisen jätteen, POP-jätteen (pysyviä orgaanisia yhdisteitä yli säädetyn pitoisuusrajan), saostus- ja umpikaivolietteen, rakennus- ja purkujätteen, hiekka- ja rasvakaivolietteiden sekä pilaantuneen maa-aineksen kuljetuksissa pitää olla mukana ns. siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan laatimisvelvollisuus kohdistuu jätteen haltijaan. Jätteen haltijalla tarkoitetaan jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta, jonka hallussa jäte on. Rakennus- tai purkutyömailla velvollisuus siirtoasiakirjan laatimiseen kohdistuu yleensä joko pää urakoitsijaan tai rakennus- tai purkuhankkeen tilaajaan.

Kokeile vaihtolavalaskuria!